εκστρατείες

Ο κόσμος μέσα μου

Ο συνεταιρισμός Βέστα συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου «Ο κόσμος μέσα μου». Το έργο έχει ως στόχο την κοινωνική ένταξη των παιδιών που ζουν σε Κέντρα ιατροκοινωνικής περίθαλψης για παιδιά- πόλης Ρούσε. 

Το έργο έχει ως στόχο να εισαγάγει τα παιδιά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον με τις κατάλληλες για την ηλικία τους μορφές δραστηριότητας και να τους προσανατολίσει στις ανθρώπινες αξίες, να τους παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα και τα αισθήματά τους και επίσης να αποκτήσουν μια κουλτούρα συμπεριφοράς με την παροχή ευρύτερων κοινωνικών επαφών για την επιτυχή ένταξη στην κοινωνία.

Εν συντομία

  • Τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα για παιδιά ηλικίας 0 έως 3 ετών λαμβάνουν καλή ιατρική φροντίδα, αλά δεν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
  • Τα παιδιά σπάνια βγαίνουν έξω από το σπίτι και δεν έχουν ιδέα για το κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους και δεν έχουν διαμορφωμένες δεξιότητες επικοινωνίας.

Αποτελέσματα:

Για ένα χρόνο, 50 παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 και 3 ετών που ζουν στο ορφανοτροφείο έβγαιναν τακτικά έξω σε επισκέψεις στα πάρκα, ζαχαροπλαστεία, στο λιμάνι της πόλης Ρούσε. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης δημόσιων κτιρίων, τα παιδιά οδηγήθηκαν στο φαρμακείο, το σταθμό, το αεροδρόμιο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, κουκλοθέατρο και πολλά άλλα. Για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους για κοινωνικοποίηση και συνεργασία μερικά από τα παιδιά πήγαν σε νηπιαγωγείο, στο σπίτι υπαλλήλων από το ορφανοτροφείο, και 16 από τα παιδιά πήγαν για τις καλοκαιρινές διακοπές στην πόλη Μπαλτσίκ /Balchik/.