εκστρατείες
Επικοινωνία

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Βέστα»

Πόλη Σόφια, ΤΚ 1000

οδ. «Καν Ασπαρούχ» αρ. 45, όρ. 2

τηλ/φαξ: + 359 2 980 66 26

e-mail: info@vestaadoption.org

Facebookhttps://www.facebook.com/NGO-Vesta-443707962332185/

 

τηλέφωνο/φαξ:

00 359 2 980 66 26 – γραφείο

Με αγγλικά:

00 359 878557524 – Πέτκο Nikolaev

00 359 878341927 - Πλαμένα Νικόλοβα

Με ιταλικά:

00 359 878557524 – Πέτκο Nikolaev

00 359 878341927 - Πλαμένα Νικόλοβα

Με ισπανικά:

00 359 876966320 – Simona Hoi

Me γαλλικά:

00 359 879600114 - Anna Ποπόβα