εκστρατείες

Μαχέϊλα

Η τρίχρονη Μαχέϊλα ήταν υιοθετημένη από την Αμερικανική οικογένεια Σ. Χ. και Ο. Χ., το Νοέμβριο του 2010.

Για την υιοθεσία η οικογένεια λέει: 

«Η Μαχέϊλα επιβεβαίωσε την πίστη μας στο θαύμα της υιοθεσίας. Έφερε τόση χαρά στην οικογένειά μας. Είναι η ευλογία στη ζωή μας.»