εκστρατείες

Τα παιδιά και εμείς

Τα παιδιά και εμείς

Το έργο Τα παιδιά και εμείς είναι έργο για τη δημιουργία ενός κέντρου για παιδιά και γονείς στο Κέντρο ιατροκοινωνικής περίθαλψης για παιδιά στην πόλη Ρούσε, για την υλοποίηση του οποίου βοηθάει η Βέστα. Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι τα παιδιά που ζουν στο ορφανοτροφείο και παιδιά που ζουν με τις οικογένειές τους αλλά πάσχουν από σωματικές, ψυχικές και χρόνιες ασθένειες, υποψήφιοι θετοί γονείς και θετοί γονείς. Το έργο έχει ως στόχο να αυξήσει τις ευκαιρίες για την κοινωνικοποίηση και την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία. να εξοικειωθεί τους θετούς γονείς για το σωστό τρόπο ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών στην αντίστοιχη ηλικία. Να εισάγει σύγχρονες μεθόδους και αρχές λειτουργίας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών με προβληματική ανάπτυξη που μεγαλώνουν στο ορφανοτροφείο.

Εν συντομία

  • Στο κέντρο ιατροκοινωνικής περίθαλψης για παιδιά στην πόλη Ρούσε ζουν παιδιά ηλικίας 0 έως 7, και τα παιδιά άνω των τριών ετών που ζουν στο κέντρο είναι με ειδικές ανάγκες.
  • Το ευρύ κοινό δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς σχετικά με τα προβλήματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες και τις δυσκολίες που συνοδεύουν τις οικογένειές τους.

Αποτελέσματα:

  • Στα πλαίσια του έργο πραγματοποιήθηκε επεξηγηματική καμπάνια για τα προβλήματα των παιδιών.
  • Αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων για παιδιά με ειδικά προβλήματα που θα επισκεφτούν το ορφανοτροφείο.
  • Δημιουργήθηκε Κέντρο για υπηρεσίες παιχνιδιών για παιδιά μέχρι τη σχολική ηλικία προσφέροντας εικαστική και μουσική θεραπεία. Το κέντρο διαθέτει κτισμένη αίθουσα για ψυχοκινητική ανάπτυξη, διαθεσιμότητα μουσικών οργάνων, αθλητικών και τεχνικών εργαλείων, στούντιο χαλάρωσης και άλλα.
  • Στο Κέντρο εκπαιδεύονται γονείς, που έχουν υιοθετήσει παιδί και προετοιμάζονται οι υποψήφιοι θετοί γονείς.
  • Το ορφανοτροφείο στην πόλη Ρούσε έχει ήδη επιβληθεί ως ένα κέντρο αποκατάστασης παιδιών με ασθένειες και διάφορους βαθμούς αναπηριών.