εκστρατείες

Γερμανία

Νομοθεσία και Κεντρική Αρχή

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Χάγης της 29ης Μάιου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία από την 1 Μαρτίου 2002.

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Αρχής δυνάμει της Σύμβασης της Χάγης αναθέτονται στον Γενικό Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο υπό την ιδιότητά του ως Κεντρικό ομοσπονδιακό γραφείο για διεθνή υιοθεσία.

Σε περιφερειακό επίπεδο οι αρμοδιότητες της κεντρικής αρχής αναλαμβάνονται από τα κεντρικά γραφεία υιοθεσιών προς τις Περιφερειακές υπηρεσίες ανηλίκων.

Το Κεντρικό ομοσπονδιακό γραφείο έχει λειτουργίες συντονισμού σε γενικά θέματα της διεθνούς συνεργασίας, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ισχύον δίκαιο, που πρέπει να εφαρμοστεί σε θέματα περί της διαδικασίας και της στατιστικής των υιοθεσιών, αλλά και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

Ιθαγένεια του υιοθετημένου παιδιού:

Σχετικά με την ιθαγένεια του υιοθετημένου παιδιού σε περίπτωση διεθνούς υιοθεσίας, στη Γερμανία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου περί της ιθαγένειας της 22 Ιουλίου 1913 (Reichsgesetzblatt I σελίδα 583 – Bundesgesetzblatt III σελίδα 102-1) τελευταία τροποποίηση με Νόμο της 15ης Ιουλίου 1999 (Bundesgesetzblatt I σελίδα 1618).

Σύμφωνα με το δεύτερο τμήμα του νόμου αυτού: Η Ιθαγένεια σε ένα ομοσπονδιακό κράτος αποκτάται με υιοθεσία, εκτός από τις περιπτώσεις όταν ο υιοθετημένος δεν έχει συμπληρώσει δεκαοχτώ χρονών κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης υιοθεσίας.

Οι απόγονοι του υιοθετημένου από ένα Γερμανό πολίτη παιδί επίσης αποκτούν γερμανική ιθαγένεια σύμφωνα με την δεύτερη πρόταση της παραγράφου 6 του Νόμου περί της ιθαγένειας.

 

Δείγμα τραπέζης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Χάγης για τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή υιοθεσία

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας. .