εκστρατείες

Ιταλία

Νομοθεσία και Κεντρική Αρχή

Η Ιταλία επικύρωσε τη Σύμβαση της Χάγης την 31.12.1998. Ως κεντρική αρχή για τις διεθνείς υιοθεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης καθορίστηκε η Επιτροπή Διακρατικών Υιοθεσιών στη Ρώμη.

Ποιος μπορεί να υιοθετήσει; Απαιτήσεις ηλικίας και άλλες για τους υποψήφιους θετούς γονείς σε περίπτωση διεθνούς υιοθεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 184/04 Μάιου 1983 όταν υιοθετούνται ανήλικα παιδιά από αλλοδαπούς, η υιοθεσία επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Όταν οι υποψήφιοι θετοί γονείς είναι σύζυγοι που έχουν παντρευτεί πριν από τουλάχιστον τρία χρόνια και μεταξύ τους δεν υπήρχε πραγματικός διαχωρισμός κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Ένας θετός γονέας δεν μπορεί να υιοθετήσει σε περίπτωση που είναι παντρεμένος και βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής της συμβίωσης.

2. Σύζυγοι μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός, που είναι ικανοί να εκπαιδεύουν, να παρέχουν εκπαίδευση και να συντηρήσουν τα ανήλικα παιδιά που θέλουν να υιοθετήσουν.

3. Οι υποψήφιοι θετοί γονείς πρέπει να έχουν μία προετοιμασμένη κοινωνική έκθεση από την τοπικής κοινωνική -νομική υπηρεσία.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να κριθούν κατάλληλοι για υιοθεσία με απόφαση του Δικαστηρίου ανηλίκων.

5. Υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις για τη διαφορά ηλικίας και συγκεκριμένα:

Το ελάχιστο όριο ηλικίας μεταξύ του υιοθετούντος και του παιδιού είναι 18 χρόνια.

Η μέγιστη διαφορά είναι 45 χρόνια για τον ένα από τους συζύγους και 55 χρόνια για τον άλλο και το όριο αυτό μπορεί να αλλάξει αν το ζευγάρι υιοθετήσει δύο ή περισσότερα παιδιά, ή εάν έχουν ήδη βιολογικό ή υιοθετημένο παιδί.

Κοινωνική μελέτη- έκθεση:

Σύμφωνα με το άρθρο 29 ІІ, παρ. 3, παρ. 4 και παρ. 5 οι δημοτικές κοινωνικές-νομικές υπηρεσίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία, προετοιμάζουν τους υποψήφιους θετούς γονείς και καταρτίζουν έκθεση σχετικά με την καταλληλότητά τους για υιοθεσία.

Βασικά βήματα:

Οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα πρέπει να απασχολήσουν το Δικαστήριο ανηλίκων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, προσκομίζοντας δήλωση δια προδιάθεση για υιοθεσία μέσω της οποίας ζητούν από το Δικαστήριο να τους αναγνωρίσει ως κατάλληλοι για υιοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 3 του Νόμου 476, αντίγραφο της Απόφασης του Δικαστηρίου ανηλίκων, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αποστέλλονται στην Κεντρική αρχή- Η Ε&a

 

ξένους εταίρους

Sao Jose Amici nel Mondo (SjAMO) •   Assocciazione “Lo Scoiattolo” ONLUS  • Associazione “Il Mantello” ONLUS• Fondazione Patrizia Nidoli

Δείγμα τραπέζης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Χάγης για τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή υιοθεσία 

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.