εκστρατείες

Ισπανία

Νομοθεσία και Κεντρική Αρχή

Το Βασίλειο της Ισπανίας επικυρώνει τη Σύμβαση της Χάγης της 29 Μάιου 1993. Η Κεντρική Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση, με λειτουργίες συντονισμού, συνεργασίας και επικοινωνίας είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εδρεύει στη Μαδρίτη. Κάθε νομός ή αυτόνομη περιοχή στο Βασίλειο της Ισπανίας έχει τοπική κεντρική αρχή που είναι αρμόδια για την προετοιμασία των κοινωνικών μελετών και της έγκρισης των υποψήφιων θετών γονέων για διεθνή υιοθεσία. Η Γενική διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών, τα παιδιά και η οικογένεια και διευθύνσεις στο Συμβούλιο Κοινωνικής Πρόνοιας οποιασδήποτε αυτόνομης περιοχής. Οι τοπικές κεντρικές αρχές, στους αντίστοιχους νομούς ή αυτόνομες περιοχές στο Βασίλειο της Ισπανίας είναι αρμόδιοι για την προετοιμασία της κοινωνικής μελέτης και την έγκριση των υποψήφιων θετών γονέων για τη διεθνή υιοθεσία, γεγονός που εξηγεί τις ορισμένες ιδιαιτερότητες σε κάθε αυτόνομη περιοχή που σχετίζονται με ορισμένες στιγμές της προετοιμασίας της διαδικασίας υιοθεσίας.

Φύση της υιοθεσίας στην Ισπανία

Η υιοθεσία στην Ισπανία είναι πλήρης και καθοδηγεί σε μια νέα οικογενειακή σχέση, ισοδύναμη στη βιολογική και για τους λόγους αυτούς όλες οι σχέσεις του υιοθετημένου παιδιού με τους βιολογικούς τους γονείς τερματίζονται .

Σύμφωνα με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ισπανίας της 15.02.1999 η εγγραφή ενός υιοθετημένου παιδιού στο ληξιαρχείο πραγματοποιείται με τα ονόματα των θετών γονέων, χωρίς να αναφέρεται η υιοθεσία και είναι πλήρως ισοδύναμη με την εγγραφή βιολογικού παιδιού.

Απαιτήσεις ηλικίας και άλλες προς τους υποψήφιους θετούς γονείς κατά τη διεθνή υιοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 175 του Νόμου 21/1987, που τροποποιεί τον Αστικό Κώδικα και τον Νόμο περί της πολιτικής δικονομίας που αφορά τις υιοθεσίες, ο υποψήφιος θετός γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 25 χρονών. Σε περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους αρκεί ο ένας να έχει ηλικία τουλάχιστον 25 χρονών. Σε κάθε περίπτωση ο θετός γονέας πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 χρόνια μεγαλύτερος από το υιοθετημένο παιδί .

Αρμόδιες αρχές κατά την έννοια της Σύμβασης της Χάγης

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας και ψυχοκοινωνικών μελετών σχετικά με τις διαδικασίες διεθνών υιοθεσιών καταρτίζονται από τις Τοπικές κεντρικές αρχές στον τόπο κατοικίας των υποψήφιων θετών γονέων.

Βασικά βήματα:

Ο/οι υποψήφιο&

 

ξένους εταίρους

 ADECOP


Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.