εκστρατείες

Ηνωμένο Βασίλειο

Νομοθεσία και Κεντρική Αρχή

Η Βρετανία υπέγραψε τη Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία (Σύμβαση της Χάγης ‘93)  στις 12.01.1994, την επικύρωσε στις  27.02.2003 και τέθηκε σε ισχύ από την 01.06.2003.

Οι Κεντρικές αρχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι:

  • για την Αγγλία – το Υπουργείο Παιδείας (The Department for Education).
  • για Ουαλία – η Εθνική Συνέλευση της Ουαλίας (National assembly of Wales).
  • για Σκοτία – Scottish Executive.
  • Βόρεια Ιρλανδία – το Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Ασφάλειας (Department of Health, Social Services and Public Safety).

Η Κεντρική αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας για υιοθεσία (Certificate of Eligibility to Adopt), καθώς και τα πιστοποιητικά του άρθρου 17 και άρθρου 23 της Σύμβασης της Χάγης.  

 

Ποιος μπορεί να υιοθετήσει; 

Προκειμένου να  μπορεί να υιοθετήσει ένα πρόσωπο, πρέπει να πληροί τις νομικές απαιτήσεις του:

Ηνωμένου Βασίλειου  (άνω των 21 ετών, λευκό ποινικό μητρώο και πολίτης του Ηνωμένου Βασίλειου, με διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)  

 

Κοινωνική μελέτη- έκθεση

Για να σας προετοιμάσουν μία έκθεση υιοθεσίας, θα πρέπει να επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή με την εθελοντική υπηρεσίας υιοθεσίας, που έχει άδεια διενέργειας της αξιολόγησης των υποψήφιων θετών γονέων για διεθνή υιοθεσία. Μόλις εγκριθείτε για θετό γονέα και σας καταρτίσουν κοινωνική έκθεση, το πρακτορείο σας αποστέλλει την αίτησή σας  προς εξέταση στο Υπουργείο Παιδείας. Αφού εξετάσουν την αίτησή σας και τα έγγραφα, το Υπουργείο εκδίδει Πιστοποιητικό καταλληλότητας υιοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή διαδικασία υιοθεσίας μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας (http://www.education.gov.uk/b0074482/the-process-of-intercountry-adoption/current)

 

Απαιτήσεις ηλικίας και άλλες προς τους υποψήφιους θετούς γονείς στη διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας 

Όσοι έχουν συμπληρώσει 21 χρόνια και έχουν συνήθη διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα τουλάχιστον έτος πριν από την υποβολή της αίτησης υιοθεσίας, μπορούν να υιοθετήσουν παιδί

 

Αναγνώρισης της υιοθεσίας

Η απόφαση έγκρισης πλήρους υιοθεσίας ενός παιδιού από χώρα της Σύμβασης της Χάγης από ένα πολίτη του Ηνωμένου Βασίλειο αναγνωρίζεται αυτόματα. 

 

Δείγμα τραπέζης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Χάγης για τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεθνή υιοθεσία


Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.