εκστρατείες

Ποιο είναι το προφίλ των παιδιών;

 Τα παιδιά που μπορούν να υιοθετηθούν είναι συνήθως άνω των 12 μηνών. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ηλικία ή ιδιαιτερότητες στην κατάσταση υγείας τους.   

Πώς εγκατασταίνονται τα παιδιά στα ορφανοτροφεία ή στις ανάδοχες οικογένειες;

 Τα παιδιά τοποθετούνται σε ορφανοτροφεία, αφού εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς τους. Οι λόγοι είναι πολλοί: φτώχεια, ανεργία, παιδιά που γεννήθηκαν από ανύπαντρες μητέρες, παιδιά που έχουν γονείς με προβλήματα υγείας. Τα παιδιά φιλοξενούνται από τις κοινωνικές υπηρεσίες σε ιδρύματα ή ανάδοχες οικογένειες, όπου παραμένουν μέχρι την υιοθεσία τους.   

Πώς να γίνεται η πρόταση υιοθεσίας;

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απευθύνει την πρόταση υιοθεσίας καθοδηγούμενο από το συμφέρον του παιδιού και από τις δυνατότητες των θετών γονέων να τους εξασφαλίσουν φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.  

Τι θα συμβεί αν η οικογένεια αρνείται την πρόταση;

 Οι θετοί γονείς μπορούν να διατηρήσουν τον αριθμό εγγραφής τους σε περίπτωση άρνησης, εάν διαπιστωθεί ότι το παιδί έχει ειδικές ανάγκες για τις οποίες οι γονείς δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων και δεν είχαν δηλώσει ρητά ότι μπορούν να δεχθούν. Στις περιπτώσεις άρνησης, το Συμβούλιο διεθνών υιοθεσιών προτείνει το παιδί για υιοθεσία από άλλους υποψήφιους θετούς γονείς.   

Πού ζουν τα παιδιά;

Στη Βουλγαρία υπάρχουν διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ιδρυμάτων – ορφανοτροφεία, κέντρα εγκατάστασης οικογενειακού τύπου και ανάδοχες οικογένειες.

 

Τα ορφανοτροφεία χωρίζονται σε τρεις τύπους, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών:

Ορφανοτροφεία για παιδιά από 0 έως 3 ετών – Κέντρα ιατροκοινωνικής περίθαλψης για παιδιά

Ορφανοτροφεία για παιδιά από 3 έως 7 – Σπίτια ανατροφής και εκπαίδευσης παιδιών που στερούνται της γονικής μέριμνας

Ορφανοτροφεία για παιδιά από 8 έως 18 – Σπίτια ανατροφής και εκπαίδευσης παιδιών που στερούνται της γονικής μέριμνας.

Πόσα ταξίδια στη Βουλγαρία πρέπει να κάνουμε;

 Χρειάζονται δύο ταξίδια στη Βουλγαρία. Το πρώτο ταξίδι είναι μετά την έγκριση της πρότασης υιοθεσίας και έχει διάρκεια περίπου επτά ημέρες. Κατά την διάρκεια του πρώτου ταξιδιού οι υποψήφιοι θετοί γονείς συναντάνε με το παιδί, με τους υπάλληλους της Βέστα, τους εργαζόμενους στο ορφανοτροφείο. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της πρώτης επίσκεψης μπορεί να μειωθεί όσο το δυνατόν και μόνο ο ένας από τους γονείς να ταξιδέψει. Για το δεύτερο ταξίδι, η οικογένεια αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού και μετά την παραλαβή του διαβατηρίου και της βίζας (εάν απαιτείται), μπορεί να αναχωρήσει από την Βουλγαρία. Το δεύτερο ταξίδι δεν είναι υποχρεωτικό και το παιδί μπορεί να συνοδευτεί από ένα υπάλληλο της Βέστα και η οικογένεια πρέπει να δώσει ρητή εξουσιοδότηση.   

Ποιο είναι το προφίλ των παιδιών;

 Τα παιδιά που μπορούν να υιοθετηθούν είναι συνήθως άνω των 12 μηνών. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ηλικία ή ιδιαιτερότητες στην κατάσταση υγείας τους.   

Ποιος μπορεί να υιοθετήσει;

 Παντρεμένα ζευγάρια ή μονογονεϊκές οικογένειες. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για τη διάρκεια του γάμου ή προηγούμενα διαζύγια.