εκστρατείες

Ιντέγκρα – Ημερήσιο κέντρο σε Κέντρο ιατροκοινωνικής περίθαλψη, πόλης Βάρνα

Το Φεβρουάριο 2004 η Βέστα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιλ Μαντέλο, Ιταλίας, ανάπτυξε και πρόταξε για έγκριση από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές το έργο Ιντέγκρα –ημερήσιο κέντρο σε Κέντρο ιατροκοινωνικής περίθαλψης πόλης Βάρνα. Χάρη στα χρήματα που συλλέχθηκαν για το έργο, κτίστηκε ένα ημερήσιο κέντρο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στο κέντρο εργάζονται θεραπευτές αποκατάστασης, λογοθεραπευτές και άλλοι ειδικοί που παρέχουν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες που ζουν στο ορφανοτροφείο και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που ζουν μαζί με τις οικογένειές τους.

Εν συντομία:

  • Το κέντρο Ιντέγκρα στο ορφανοτροφείο είναι προσανατολισμένο σε παιδιά ηλικίας 0-7 ετών με βλάβες του μυοσκελετικού συστήματος, με ή χωρίς διανοητικές αναπηρίες.
  • Το κέντρο παρέχει εναλλακτική υπηρεσία μερικής απασχόλησης και ημερήσια φροντίδα που είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά που απευθύνονται με κατεύθυνση από τη Διεύθυνση «Κοινωνική Βοήθεια», Τμήμα προστασίας του παιδιού στον τόπο κατοικίας.
  • Στο κέντρο στα παιδιά που έχουν ανάγκη παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης, ψυχοθεραπείας, λογοθεραπείας, εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες και τις δυνατότητές τους.
  • Σε μακροπρόθεσμη βάση, ο στόχος είναι κοινωνικοποίηση και ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στην κοινωνία.

Αποτελέσματα

  • Το τμήμα παιδιών με αναπηρίες και η αίθουσα φυσιοθεραπείας στο ορφανοτροφείο ανακαινίστηκαν, επεκτάθηκαν και εξοπλίστηκαν εκ νέου.
  • Αγοράστηκαν εξειδικευμένες ιατρικές συσκευές για θεραπεία και αποκατάσταση παιδιών, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος οξυγόνου.
  • Το προσωπικό του ορφανοτροφείου πέρασε εξειδικευμένη κατάρτιση για ολοκληρωμένη εργασία με παιδιά, γονείς και υποψήφιους θετούς γονείς.
  • Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός επέτρεψαν να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να λάβουν βοήθεια και την ευκαιρία να γίνουν δεκτούς για εγκατάσταση.
  • Πολλά παιδιά από τη Βάρνα και την περιοχή περνούν με επιτυχία τη θεραπεία και επιστρέφουν στις οικογένειές τους.