εκστρατείες

Διαπίστευση

Μετάφραση από τα βουλγαρικ:

 

 

Δημοκρατία της ΒουλγαρίαΣ

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Αδεια

Αρ. 154/ 11.05.2015 πόλη Σόφια

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 του διατάγματος №2 / 24.10.2014g. , Οι όροι και οι διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας για τη διαμεσολάβηση σε διεθνή υιοθεσία και η εφαρμογή και η παύση των δραστηριοτήτων των διαπιστευμένων οργανισμών

 

Επιτρέπεται

στο Συνεταιρισμό «ΒΕΣΤΑ»,

 

εγγεγραμμένη στο Κεντρικό μητρώο των νομικών προσώπων  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για  υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήραυπ’αριθμό 20030814005, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης πόλη Σόφια, οδός «Μπάλγκαρσκαμοράβα» αρ. 100,γραφείο 1 και που εκπροσωπείται από την ΜιλέναΓκεοργκίεβαΚούζεβα, να διεξάγει ως διαπιστευμένο οργανισμό μεσολάβηση σε διεθνείς υιοθεσίες για τις ακόλουθες χώρες:

ΗΠΑ, νέα Ζηλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Κύπρο, Ελλάδα, Καναδά, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Ιρλανδία, Ολλανδία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ελβετία, τη Μάλτα.

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στη διεύθυνση:

πόλη Σόφια, οδ. «χαν Ασπαρούχ» αρ. 45, όροφος  2, διαμέρισμα 9.

 

Η άδεια ισχύει έως τις 11.05.2020

Ο διαπιστευμένος οργανισμός  λειτουργεί σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και σύμφωνα με τους κανονισμούς στον τομέα της διεθνούς υιοθεσίας και την προστασία του παιδιού.

 

Υπουργός  Δικαιοσύνης: (υπογραφή- δυσανάγνωστη)

Χρίστο Ιβάνοφ

 

1040 Σόφια, οδ. «Σλαβιάνσκα» 1, τηλ. 02/923 73 20, 987 55 20, φαξ. 02/987 00 98

www.justice.government.bg