εκστρατείες

Βαλβίδα για τη ζωή

 

Βαλβίδα για τη ζωή είναι ένα από τα πρώτα έργα της Βέστα και έργο για το οποίο δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε. Το έργο χρηματοδοτεί την αγορά βαλβίδων αποστράγγισης του υγρού που είναι απαραίτητες για τις χειρουργικές επεμβάσεις παιδιών με υδροκέφαλο. Η ανθρωπιστική βοήθεια στο έργο είναι προσδιορισμένη για παιδιά που στερούνται της γονικής μέριμνας, που έχουν διαγνωστεί με υδροκεφαλία. Η έγκαιρη επέμβαση επιτρέπει μια αποτελεσματική θεραπεία και πλήρη ζωή των παιδιών που πάσχουν από υδροκεφαλία.

Εν συντομία

  • Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική κατάσταση που εμφανίζεται σε παιδιά και ενήλικες και προκαλείται από την υπερβολική συσσώρευση υγρού στο χώρο κρανίου που προκαλεί διαστολή των ενδοκρανιακών χώρων που ονομάζονται κοιλίες /ventricles/.
  • Οι εγχειρίσεις και τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για τις επεμβάσεις παιδιών που στερούνται γονικής μέριμνας που βρίσκονται στα κέντρα ιατροκοινωνικής φροντίδας, δεν καλύπτονται από το Ταμείο Υγείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
  • Πολύ συχνά η μόνη ευκαιρία για να σωθεί η ζωή των παιδιών αυτών είναι μέσω συλλογής δωρεών για την αγορά των αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για τις εγχειρίσεις.

Αποτελέσματα

Υλοποιώντας το έργο Βαλβίδα για τη ζωή πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 10 εγχειρίσεις παιδιών που στερούνται γονικής μέριμνας και που βρίσκονται στα Κέντρα ιατροκοινωνικής φροντίδας. Μερικά από αυτά τα παιδιά έχουν βρει τους θετούς γονείς τους και τώρα ζουν μια ευτυχισμένη και ικανοποιητική ζωή στο υποστηρικτικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

"Το έργο Βαλβίδα για τη ζωή λαμβάνει χώρα βαθιά στις καρδιές μας, διότι ένα από τα όμορφα παιδιά που σώθηκε χάρη σε αυτό το έργο είναι η κόρη μας Ματαία. Στη Ματαία διαγνώστηκε υδροκέφαλος όταν γεννήθηκε μαζί τη δίδυμη αδελφή της Αλέα το 2002. Χάρη στη χρηματοδότηση του έργου αυτού, σε ηλικία 3 μηνών στην Ματαία τέθηκε βαλβίδα αποστράγγιση υγρού. Είναι έξυπνη, ομιλητική, πρωτοβουλευτική, όμορφη κοπέλα, η ανάπτυξη της οποίας είναι απολύτως φυσιολογική χάρη στη χειρουργικής επέμβαση που έγινε με χρήματα από το έργο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καταπληκτικούς ανθρώπους που συμβάλλουν στην ύπαρξη του έργου Βαλβίδας για τη ζωή και για την ευκαιρία που παρέχουν στα παιδιά με υδροκέφαλο να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Εγώ και &e