εκστρατείες

Χώρος για το παιδί και την οικογένεια

Το έργο Χώρος για το παιδί και την οικογένεια είναι ένα έργο για την ανακαίνιση και την κατασκευή μιας ξεχωριστής δομικής μονάδα στο Κέντρο ιατρπκοινωνικής περίθαλψης – πόλη Γιάμπολ /Yambol/, που προσδιορίζεται για την οργάνωση συναντήσεων μεταξύ των παιδιών που ζουν στο κέντρο μαζί με τους βιολογικούς τους γονείς ή υποψήφιους θετούς γονείς. Η Βέστα συγχρηματοδοτεί την ανακαίνιση των χώρων όπου κάθε οικογένεια μπορεί να συναντηθεί με το παιδί του σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Εν συντομία

  • Η οργάνωση των συναντήσεων μεταξύ των παιδιών που ζουν στο ορφανοτροφείο και των βιολογικών τους γονέων διαχειρίζεται από τον προϊστάμενο τμήματος και τον κοινωνικό λειτουργό.
  • Οι μέρες και οι ώρες των συναντήσεων θα καθοριστούν από κοινού και δεν αλλάζουν πια, προκειμένου ότι ο παιδαγωγός της ομάδας να προετοιμάσει το παιδί.
  • Οι συναντήσεις των παιδιών με τους υποψήφιους θετούς γονείς διεξάγονται επίσης στην ίδια δομική μονάδα και οι παιδαγωγοί και οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι παρόντες στις πρώτες συναντήσεις και βοηθούν στην πραγματοποίηση της επαφής.

Αποτελέσματα:

Το κέντρο ιδρύθηκε το 2001 και συνεχίζει να υφίσταται. Ως συνέχεια του έργου, η Βέστα χρηματοδοτεί και την κατασκευή παιδικής χαράς.