εκστρατείες

Παιδιά στην αναμονή

Εμείς στη Βέστα πιστεύουμε βαθιά ότι όλα τα παιδιά είναι ειδικά και όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να έχουν μια οικογένεια. Πολλά από τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα έχουν ειδικές ανάγκες ή είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και να βρεθεί μια οικογένεια για αυτούς παίρνει περισσότερο χρόνο, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι κάπου στον κόσμο οι γονείς τους ίσως τους περιμένουν. Ανεξάρτητα αν θα μπορούμε να βρούμε οικογένειες για τα παιδιά αυτά, πιστεύουμε ότι τους οφείλουμε αυτή τη φροντίδα και όλες οι προσπάθειές μας αξίζουν τον κόπο.

Ποια είναι τα παιδιά σε αναμονή;

Τα παιδιά στην αναμονή είναι τα παιδιά που είναι διαθέσιμα για τη διεθνή υιοθεσία και για τα οποία δεν υπάρχουν θετοί γονείς καταχωρημένοι στο μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα παιδιά στην αναμονή είναι:

Παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας: Είναι τα παιδιά που δεν είχαν υιοθετηθεί νωρίτερα για διάφορους λόγους, όπως νομικά προβλήματα, έλλειψη κατάλληλης οικογένειας κλπ. Συνήθως αυτά είναι παιδιά άνω των 8 ετών.

Παιδιά που έχουν σχέση συγγένειας μεταξύ τους: η Βουλγαρία προσπαθεί να μη χωρίζει παιδιά που έχουν σχέση συγγένειας μεταξύ τους. Η εύρεση οικογενειών που έχουν τους πόρους για να υιοθετήσουν περισσότερα από ένα παιδί ταυτόχρονα είναι πιο δύσκολη και διαρκεί περισσότερο.

Παιδιά με ιατρικά ή κληρονομικά προβλήματα: Πολλά παιδιά έχουν ιατρικά προβλήματα, προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ή οικογενειακό ιστορικό. Μερικές από αυτές καταστάσεις θεραπεύονται και επιτρέπουν στο παιδί να αναπτύξει τις δυνατότητές του, ενώ άλλα παιδιά χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και αφοσίωση εκ μέρους της οικογένειας.

Πρόγραμμα για παιδιά στην αναμονή

Με σκοπό την αύξηση της πιθανότητας να βρουν οικογένεια για τα παιδιά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει θεσπίσει ειδική διαδικασία. Κάθε μήνα το Υπουργείο δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τα παιδιά, για τα οποία δεν υπάρχουν καταχωρημένοι υποψήφιοι θετοί γονείς ανάμεσα στους εγγεγραμμένους θετούς γονείς. Κατόπιν αιτήσεως από το διαπιστευμένο οργανισμό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και φωτογραφίες του συγκεκριμένου παιδιού. Ο διαπιστευμένος οργανισμός διαθέτει δύο μήνες για να βρεθεί μια κατάλληλη οικογένεια και να υποβάλλει την αίτησή του για υιοθεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Απλοποιημένη διαδικασία για την υιοθ